Nyheter

Fagmøte – inneklima etter pandemien

Den 2. november 2022 inviterte NIO til et fagmøte hos Skanska med to ulike temaer tilknyttet koronapandemien. Niels Lassen (Skanska) holdt et foredrag om “Brukerinvolvering og opplevd inneklima i dagens bygg”, mens Johan Øvrevik (Folkehelseinstitutt) holdt et foredrag om “Nye erkjennelser om smitte i luft”.

Nemitek var tilstede og har oppsummert innholdet i disse to foredragene, som kan leses her og her.