-ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (USA) 
-Direktoratet for byggkvalitet: regelverk 
-Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidl. Statens Strålevern) 
-EPA – Environmental Protection Agency (USA) 
-Helsenett 
-HMS Etatene (regelhjelp) 
-Inneklima.com  
-ISIAQ
– International Society of Indoor Air Quality and Climate  
-Lovdata  
-NFBIB Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn  
-Norges Astma og Allergiforbund  
-Rapporten Fuktige bygninger gir helseplager  
-SWESIAQ
– ISIAQ Chapter i Sverige