Skoleelever som forskere og miljøagenter: Bedre samarbeid om inneklima i skoler?
Fagmøte torsdag 16. januar 2020 kl 16 -19
Velkommen til fagmøte hos Multiconsult i Nedre Skøyen vei 2 i Oslo. Se vedlagte invitasjon for program og detaljer. NB påmelding innen mandag 12. januar til sverre.holos@sintef.no
Arrangementet skal være tilgjengelig live på https://livestream.multiconsult.no/videos/livestreams/page1/, men vil ikke bli tilgjengelig senere.

Ny Dato: Årsmøte og fagmøte 8. mai 2019
Fagmøte: Bedre inneklima med flere sensorer?
Klikk på overskriften for program og nærmere informasjon. Husk påmelding! 

 

Veier og uopptråkkede stier til godt inneklima. Og noen blindgater?
Fagmøte om termisk inneklima 23. januar 2019 fra 15:45. Sted: : Multiconsult, auditoriet, Nedre Skøyen vei 2 0276 Oslo
“Komfortligningen” har i mange tiår vært styrende for prosjektering av termisk inneklima: at statiske forhold, termisk balanse med omgivelsene, lav lufthastighet og liten strålingsasymmetri er det som gir godt inneklima! Forskning har vist at dette er et forenklet bilde, og enkelte byggeprosjekter har valgt å utfordre gjengse kriterier for inneklima – ofte for å redusere investeringskostnader, energi- og effektbehov –og kanskje av hensyn til brukerne.  Foredrag med lenker:
Niels Lassen, Skanska Teknikk / NTNU:  Er Fanger utdatert?Ulike teorier for hva som gir tilfredse brukere. 
Mads Mysen, GK Inneklima: Alle fornøyd! Er det realistisk – og fornuftig?
Maria Myrup, Skanska Teknikk: Nattøkning og varm luft i fortrengningsdon – Drøbak Montessori Ungdomsskole
Arnkell J. Petersen, Erichsen & Horgen:  Forenklet ventilasjon i Norge -Eksempler til etterfølge og risikohåndtering?
Kari Thunshelle, SINTEF Byggforsk: Hawaistemning i lab’en

Årsmøte og fagmøte om inneklimariktig utbedring av vannskader
NIO inviterer til årsmøte og fagmøte. Årsmøtet er kun for medlemmer, mens fagmøtet er åpent for alle. Registrering er nødvendig: send en e-post til nioleder@fuktskader.no 

Tørre fakta om tørr luft
Halvdagsseminar på Miljøhuset GK i Samarbeid med VVS-foreningen 1. februar 2018 klokken 12:30 til 16:15
I samarbeid med GK Inneklima og VVS-foreningen inviterer vi medlemmer og andre interesserte til halvsdagsseminar om tørr luft. 
Er tørr luft et problem, bør vi gjøre noe med det – og i så fall hva?
Foredrag av Stephanie Taylor, Jan Vilhelm Bakke og Sverre Holøs.