NIOs medlemsbedrifter har anledning til å profilere seg på utvalgte arrangementer som holdes i NIOs regi. I tillegg får våre sponsorer og deres ansatte følgende fordeler:

  • Firmalogo på NIOs hjemmeside
  • Logo-profilering før NIOs fagmøter
  • Fagmøter i regi av NIO er gratis for firmaets ansatte
  • Mulighet til å arrangere frokostmøter i samarbeid med NIO hvor firmaet kan presentere sitt arbeid. Styret i NIO tar seg av det administrative rundt invitasjon og påmelding, mens firmaet holder foredragsholdere, lokaler og enkel bevertning.
  • Mulighet for stand på våre fagmøter (der hvor lokalene tillater dette)

Ønsker dere å bli medlemsbedrift? Kontakt styreleder for mer informasjon.

NiO har følgende bedriftsmedlemmer: