NIO – er en ideell organisasjon som arbeider for et helseriktig og godt innemiljø i Norske bygninger. NIO er som ideell organisasjon først og fremst et nettverk av personer som er engasjert innen fagområdet innemiljø. 

I en tid hvor sentrale myndigheter retter hovedfokus mot reparasjon og sykebehandling, er det stort behov for en organisasjon hvis virksomhet er forebyggelse for det miljø vi lever i – inne. Rundt 800.000 yrkesaktive opplever daglig innemiljøproblemer på arbeidsplassen, enda flere sliter med et dårlig innemiljø i sin bolig. Norsk Innemiljøorganisasjon skal vise samfunnet at vi tar dette på alvor. På disse nettsidene håper vi at du som innemiljø-interessert vil finne fagstoff, litteratur, kontaktpersoner og et miljø som hjelper deg videre, på veien til et helsefremmende og sunt innemiljø. 

Vår målsetting er å være en ressurs for alle som jobber for et godt innemiljø. Dette skal vi gjøre ved å arrangere møter og konferanser og ved å rette fokus mot sentrale problemstillinger knyttet til innemiljø.

NIO representerer ISIAQ i Norge.  
The international Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ) er en ideell, internasjonal, vitenskapelig organisasjon med formål å fremme sunne, komfortable og produktive innemiljøer. Vi oppfordrer våre medlemmer til å støtte ISIAQ med medlemsskap eller abonnement på fagtidsskriftet INDOOR AIR. les mer om ISIAQ på www.isiaq.org.