Hva er god latin for helsebygg i 2024?

Normer og regler for ventilasjon og inneklima baserer seg i stor grad på forskning på friske voksne og i noen grad på barn.  I årene som kommer blir hovedandelen av befolkningen stadig eldre. Selv om de eldre blir friskere og sprekere enn nå, vil mange trenge helse- og omsorgstjenester. Er inneklima og ventilasjon i bygningene der disse tjenestene utføres tilpasset behovet til den pleietrengende og den pleiende?

Vi tror at det er behov for å dele eksisterende kunnskap og få fram ny kunnskap for å etablere en god praksis. Ansatte og pasienter / beboere i helsebygninger vil alltid ha mange og sammensatte utfordringer, men dårlig eller uegnet inneklima burde ikke være en av dem.

Vi inviterer derfor til fagmøte 7. mars 2024.

Møtet er åpent og gratis for alle, men det er begrenset plass, og vi trenger derfor påmelding innen 3. mars.  Det blir også mulig å delta digitalt, og vi ønsker forhåndspåmelding også for digitale deltakere.

Påmeldinghttps://events.provisoevent.no/nho/events/hva-er-god-latin-for-helsebygg-anno-2024/register[1] innen 3.mars


Program

Program for fagmøte 7. mars 2024. “Hva er god latin for Helsebygg i 2024?” (Endringer kan forekomme)  
   
12:30Inneklima for eldre Underutforsket, undervurdert og underprioritert? Sverre Holøs, SINTEF 
12:50Verdibalansert ventilasjon Jon Solsrud, Diakonhjemmet 
13:05Helsebygg – Et inneklimateknisk lappeteppe. Betraktninger rundt hva som bidrar til å skape et godt inneklima. Frode Hovdenak, Seniorrådgiver VVS, Norconsult 
13:25Er praksis kunnskapsbasert? I så fall: evidens eller erfaring Spørsmål og diskusjon -KAFFE 
13:55Luftrensing som smitteverntiltak Atle Fretheim, Senter for forskning på epidemitiltak (CEIR) 
14:15Smittevernarbeid og ventilasjon på sykehus Andreas Franz Radtke, St. Olavs Hospital 
14:35 Ventilation and air cleaning in reducing airborne transmission. Revision of European standard EN 16798-1 Jarek Kurnitski REHVA / University of Tallin 
15:00Har vi verktøy for å redusere smitte? Vet vi at de virker? Hvordan kan vi finne det ut?  Diskusjon med mulighet for beinstekk og frukt 
15:30Pusteproblemer i eldreboligen? Henvendelser til NAAFs inneklimarådgivning Kai Gustavsen, NAAF 
15:45Har vi gode løsninger for hverdagene?  Avsluttende diskusjon.  Behov for oppfølging.  Innspill til nye temaer 
16:20Årsmøte i Norsk Innemiljøorganisasjon, se separat agenda 
17:20Styret og foredragsholdere møtes til bespisning 

[1] Påmeldingen skjer som du vil se av påmeldingssiden via VKEs avtale med Proviso.

Kan sensorer bidra til bedre inneklima?

Norsk Innemiljøorganisasjon inviterer til et hybrid fagmøte 13. september 2023.
Inneklimasensorer av ulik art er nå tilgjengelig i mange prisklasser, kombinasjoner og innpakninger. Det er ikke alltid like klart hvordan disse sensorene kan gjøre nytte for seg.  På fagmøtet denne gangen får vi en gjennomgang av tre forsøk på å la sensorene bidra til et bedre inneklima.
Invitasjon med program er tilgjengelig her. Møtet er åpent og gratis for alle! Det vil bli gjort opptak.
Tid: 13/09/2023 kl.16:00 – 18:00, mat serveres fra kl. 15:45.
Sted: NTNU Gløshaugen Varmeteknisk 2. etasje Seminarrom C201
Teams linkClick here to join the meeting 
Påmelding via e-post til Guangyu Cao senest 10. september kl.12 hvis du møter opp fysisk.

Inneklima i vår grønne og sirkulære fremtid

Norsk Innemiljøorganisasjon inviterer til årsmøte og fagmøte 29. mars 2023. Temaet denne gangen er hvordan vi håndterer inneklima, og spesielt materialemisjoner, i en tid der det blir stadig viktigere å ombruke bygninger og materialer for å redusere miljøbelastninger ved utskiftning og riving. Invitasjon med program er tilgjengelig her.

Tid: 29. mars. 2023 kl. 15:00 – 18:30
Sted: Multiconsult, Nedre skøyen vei 2
Påmelding via epost innen 21. mars kl. 9:00. Husk å angi om du møter opp fysisk eller digitalt. Vi tar imot digital deltakelse fram til 28 mars. Møtet er åpent for alle.
Fagmøtet koster kr. 100,- for ikke-medlemmer. Gratis for studenter, bedriftsmedlemmer og ved digital deltakelse.
NB: helst kontakt betaling ved oppmøte eller Vipps ved registrering!

Fagmøte – inneklima etter pandemien

Den 2. november 2022 inviterte NIO til et fagmøte hos Skanska med to ulike temaer tilknyttet koronapandemien. Niels Lassen (Skanska) holdt et foredrag om “Brukerinvolvering og opplevd inneklima i dagens bygg”, mens Johan Øvrevik (Folkehelseinstitutt) holdt et foredrag om “Nye erkjennelser om smitte i luft”.

Nemitek var tilstede og har oppsummert innholdet i disse to foredragene, som kan leses her og her.