Norsk Innemiljøorganisasjon – NIO – er en ideell organisasjon som arbeider for et helseriktig og godt innemiljø i norske bygninger. NIO er et nettverk av personer som er engasjert innen fagområdet innemiljø. 

NIO representerer the International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ) i Norge, og fronter de totale innemiljøutfordringene mot media og andre aktører i samfunnet.  ISIAQ er en ideell, internasjonal, vitenskapelig organisasjon med formål å fremme sunne, komfortable og produktive innemiljøer.

NIOs målsetting er å være en ressurs for alle som jobber for et godt innemiljø. Dette skal vi gjøre ved å arrangere fagmøter og konferanser der fokuset er rettet mot sentrale problemstillinger knyttet til innemiljø.