Den 2. november 2022 inviterte NIO til et fagmøte hos Skanska med to ulike temaer tilknyttet koronapandemien. Niels Lassen (Skanska) holdt et foredrag om “Brukerinvolvering og opplevd inneklima i dagens bygg”, mens Johan Øvrevik (Folkehelseinstitutt) holdt et foredrag om “Nye erkjennelser om smitte i luft”.

Nemitek var tilstede og har oppsummert innholdet i disse to foredragene, som kan leses her og her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *