Norsk Innemiljøorganisasjon inviterer til årsmøte og fagmøte 29. mars 2023. Temaet denne gangen er hvordan vi håndterer inneklima, og spesielt materialemisjoner, i en tid der det blir stadig viktigere å ombruke bygninger og materialer for å redusere miljøbelastninger ved utskiftning og riving. Invitasjon med program er tilgjengelig her.

Tid: 29. mars. 2023 kl. 15:00 – 18:30
Sted: Multiconsult, Nedre skøyen vei 2
Påmelding via epost innen 21. mars kl. 9:00. Husk å angi om du møter opp fysisk eller digitalt. Vi tar imot digital deltakelse fram til 28 mars. Møtet er åpent for alle.
Fagmøtet koster kr. 100,- for ikke-medlemmer. Gratis for studenter, bedriftsmedlemmer og ved digital deltakelse.
NB: helst kontakt betaling ved oppmøte eller Vipps ved registrering!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *